Skip to main content

Genom åren har Pomeroll hjälpt många företag inom bygg att hitta boende åt sin anställda under olika projekt i Stockholm.

Många byggföretag har svårt att rekrytera rätt personal när boendebiten är oklar. Det kan vara personal som bor i Göteborg men som jobbar i Stockholm i veckorna och behöver något som känns mer hemma än hotell. I redan i rekryteringsprocessen kunna erbjuda boende och inte lägga detta på den anställda själv har varit mycket uppskattat hos de som hyr av oss. Även utländska byggföretag hyr större lägenheter där det går att bo fler personer till en väldigt låg kostnad per person. Oftast delas rummen men vi kan också erbjuda egna rum i vissa av våra fastigheter.
Vi har byggföretag från de flesta länder som hyr av oss. Förutom Sverige så har byggbolag från Polen, Litauen, Rumänien, Lettland och Estland vart aktuella med hög frekvens.
För alla byggföretag kan vi ofta ordna boende för hela team, grupper, chefer och enskilda byggarbetare. Nöjda kunder kommer tillbaka! Pomeroll som hyresvärd erbjuder även service i form av felanmälan och hjälp om något inte skulle fungera under hyresperioden. Detta ingår för ett problemfritt boende i våra lägenheter.