Skip to main content

Välkommen till
ditt nya hem

Här är en samling av information om din nya lägenhet.

Allmän information

Lägenheten måste vara försäkrad. Skaffa en hemförsäkring som även försäkrar dig (och din familj).

Normalt slitage ingår. Lägenheten inspekteras före inflyttning (dokumenteras i text och bilder) och vid utflyttning.
Skador som orsakats av hyresgästen kommer att debiteras till direkta kostnader och eventuell inkomstförlust. Till exempel fettfläckar på väggarna debiteras för målning. Lakan måste användas, smutsiga madrasser debiteras.

  • Håll alltid lägenhetsdörren stängd i samband med matlagning för att inte störa dina grannar.
  • Information om inloggning på Internet finns på routern. Du är ansvarig för all trafik genom routern.
  • Den normala rumstemperaturen är cirka 19-20 grader Celsius.
  • Pomeroll tillhandahåller standardköksutrustning. Eventuell specialutrustning är hyresgästens ansvar.
  • Använd en begränsad mängd vatten och ett milt rengöringsmedel när du moppar trägolv.
  • Den gröna brickan är för det gemensamma tvättstugan som finns i den gula byggnaden på den inre gården.
  • Förlorade nycklar måste rapporteras omedelbart. Kostnader för nya nycklar och byte av lås debiteras till direkt kostnad.

Fel och nödsituationer

Rapportera fel till: fel@pomeroll.se. Ange namn, kontaktuppgifter, adress, lägenhetsnummer, beskrivning av felet (ju bättre, desto snabbare kan vi lösa det), bilder om möjligt.

Brådskande fel och servicekontor under kontorstid: +46 (0)73 648 40 46. Brådskande fel (el, vatten) efter kontorstid och på helger: ring hotline! Numret finns på tavlan nära entrédörren. Numret till hotlinen varierar mellan olika adresser.

Vid brand eller annan fara ring 112 (polis, ambulans, brandkår). Enligt lagen måste det finnas ett brandlarm i varje lägenhet. Brandlarmet i lägenheten är inte kopplat till en central funktion eller brandkår. Den kan gå av på grund av rök från matlagning.
Om larmet ger ifrån sig ett kort pip var 1-2 minut är det en indikation på att batteriet är svagt. Byt batteri om detta inträffar.

Elektricitet

El som överskrider gränsen i dina avtal debiteras till direkt kostnad.
Användning av extra rumsuppvärmare/elektriska radiatorer/fläktar är den främsta orsaken till överskjutande räkningar. Kraftig användning av spis/ugn, lampor och tvättmaskin/torktumlare kan vara en annan orsak.
Om du vill ha extra värme rekommenderar vi oljefyllda radiatorer eftersom de är effektivare.

Tvättmaskin och torktumlare

Det finns en gemensam tvättstuga. Vanlig tvätt måste rengöras ordentligt efter användning. Respektera tider för ankomst- och avgångstider.

Spikar, skruvar, hängslen och liknande skadar ofta tvättmaskinerna. Töm fickorna och tvätta behåar i en nätpåse. Kom ihåg att tömma vattentanken.

Diskmaskin

Du måste köpa rätt tvättmedel endast för diskmaskiner. ANVÄND INTE HANDTVÄTTMEDEL! SKÖLJ SMUTSIG DISK INNAN DU LÄGGER DEN I DISKMASKINEN. OM DISKEN ÄR MYCKET FET, RENGÖR DEN FÖRST MED HUSHÅLLSPAPPER. FÖRSÖK INTE ATT SPOLA NER OLJA ELLER FETT I DISKBÄNKEN, EFTERSOM DET KOMMER ATT TÄPPA TILL. HYRESGÄSTEN ANSVARAR FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM ORSAKAS AV IGENSÄTTNING.

Utblåsning i köket

Köksavgasfiltret måste rengöras regelbundet, minst en gång i veckan. Det enklaste sättet är att ställa in dem i diskmaskinen. Om filtret inte hålls rent kommer det att leda till dålig lukt i lägenheten och de omgivande bostäderna. Eventuella klagomål på grund av dåligt rengjorda filter är hyresgästens ansvar.

Hantering av avfall

En avgift på 500 kronor tas ut för att lämna avfall i fel ränna eller i byggnaden och dess omgivningar. Flera överträdelser kan leda till vräkning. I trapphuset finns en ränna för hushållsavfall.

Annat material

Glas, metall, kartong, tidningar, plast, batterier, glödlampor och grovavfall måste lämnas vid återvinningsstationen, det vill säga grovsoprum eller grovsopor.

Rengöring av avloppen

Spola inte ner maten i avloppet, släng den i soporna. Rengöring av avloppen är den boendes ansvar. Använd nedanstående metoder:

Kök, handfat, dusch/bad

Använd vaskrensare som kan köpas på t.ex. Clas Ohlson.